Till startsidanMer info för rådgivare
Ditt fondkonto inom ramen för en svensk K-försäkring, sk Portföljförsäkring

Vad innebär det?

 • Möjlighet att spara i fonder och s.k. Strukturerade Produkter inom ramen för en kapitalförsäkring med de fördelar som detta innebär.
 • På ett enkelt sätt vara aktiv i sparande och investeringar, utan begränsning i form av kapitalvinstbeskattning.
 • Genom att spara/investera via en försäkring byter du beskattningsgrund. Du betalar, en årlig s.k. avkastningsskatt, istället för vanlig kapitalskatt. Diskutera med din rådgivare vad som gäller i just din situation!
 • Alla utbetalningar från försäkringen är inkomstskattefria, så även alla reavinster och utdelningar (källskatt på utländska aktier kan dock förekomma).
 • Du kan följa utvecklingen på din försäkrings fondinnehav online.
 • Möjlighet att köpa och sälja många av marknadens bästa fonder hos ledande svenska och internationella förvaltare, Online
Fler fördelar!

 • Låga avgifter! Jämför gärna med andra Portföljförsäkringar
 • Du slipper dessutom deklarera för köp och försäljning av värdepapper.
 • Du kan placera företagspengar, spara för egen del eller exempelvis för barnens kommande behov.
 • Du bestämmer sparbelopp. Engångsbelopp eller månadsspar (minimibelopp finns dock)
 • Du bestämmer vem som ska få kapitalet genom ett förmånstagareförordnande.
 • Du bestämmer när pengarna ska betalas ut
 • Försäkringen kan återköpas (efter 1 år)
 • Du kan "larma" dina fonder.
 • Du kan värdera vilken risk din fondportfölj har etc.