Till startsidan


 

minafonder.se - ditt fondkonto inom ramen för KapitalPension, en FÖRMÖGENHETSSKATTEFRI försäkring, i samarbete med Skandia Leben eller SEB Life!
Vad innebär det?
 • Det innebär att det t.o.m. 1 februari 2007 gick att teckna en FÖRMÖGENHETSSKATTEFRI försäkring i vilken du kan ha ditt fondsparande.
 • Produkten är en hybrid, en blandning av Kapital- och Pensionsförsäkring.
 • Utbetalda belopp är fria från inkomstskatt
 • Utbetalning tidigast från 55 års ålder. Kortaste utbetalningstid är 5 år
 • Du kan följa utvecklingen på din försäkrings fondinnehav direkt på minafonder.se
 • Genom att spara/investera via en försäkring byter du beskattningsgrund. För KapitalPension betalar du den lägre avkastningsskatten, för pensionsförsäkring, som dessutom kan kvittas mot ev kupongskatt som erlagts inom försäkringen
 • Du kan även välja att ha en depå hos UBS (avser endast Skandia Leben) som innehav i en KapitalPension
 • Diskutera med din rådgivare vad som gäller i just din situation!

Fler fördelar!
 • Genom att ha fonderna på minafonder.se kan du enkelt jämföra dina fonder med andra!
 • Du kan "larma" dina fonder.
 • Du kan värdera vilken risk din fondportfölj har etc. • För mer information, kontakta din rådgivare eller maila oss på info@minafonder.se
Din rådgivare kan informera mer om villkor och avgifter för försäkringen och Fondkontot resp depån hos UBS.