Till startsidan

Du kan välja att investera dina tillgångar i en diskretionärt förvaltad fondportfölj hos Fondab.
  • Rådgivaren tar fram den FondPortfölj som passar just dig.

  • 5 Förvaltade FondPortföljer med varierande risknivå: Konservativ, Försiktig, Balanserad, Tillväxt och Aggressiv.

  • Möjlighet till månadssparande. För närvarande från 1 000 kr per månad.

  • Engångsinvestering; från 25 000 kr.

  • Fondportföljer finns för Fondkonto, IPS och för ditt PPM sparande.

  • Förvaltningsavgift för PPM 490 kr/år.

  • Avgifter för de Förvaltade FondPortföljerna är: Köpavgift 2,5%, Säljavgift 0% och Förvaltningsavgift 0,75% per år. Kontot är årsavgiftsbefriat.

För mer information, kontakta din rådgivare eller maila till info@minafonder.se

Fondfaktablad Aggressiv

Fondfaktablad Balanserad

Fondfaktablad Försiktig

Fondfaktablad Institutionell

Fondfaktablad Konservativ

Fondfaktablad Tillväxt