minafonder.se Måndag 17 juni 2019 |   HJÄLP
 

FONDSPAR
FÖRVALTAD
FONDPORTFÖLJ
KAPITALPENSION
PENSIONSSPAR
PENSIONS
STIFTELSE
SVENSK
K-FÖRSÄKRING
UTLÄNDSK
K-FÖRSÄKRINGAffärsidéMinafonder AB erbjuder institutionella kunder, finansiella rådgivare och deras kunder en rad tjänster i syfte att effektivisera distribution, rådgivning och handel med investeringsfonder och strukturerade produkter (aktieindexobligationer). Navet i utbudet är minafonder.se där ett tjugotal fondbolags produkter marknadsförs utan eller via ett försäkringsskal.

Alla fonder på ett ställe
- På minafonder.se kan den som vill själv hitta de bästa fonderna genom att utvärdera och jämföra med hjälp av en av marknadens enklaste och tydligaste fondtjänster. Här kan man också samla alla sina fonder på ett och samma konto.
Du kan även flytta hit fonder från fondbolag vi ej har som partners! Tala med din rådgivare så hjälper han/hon dig.

Rådgivning
Vår tjänst kan endast användas om konto öppnats hos en av våra anslutna rådgivare. Rådgivaren kan också ge råd beträffande skatter, juridik, försäkringsfrågor etc. TäNK dock på att olika rådgivare har olika kompetens. Dvs de är specialiserade på olika saker.

Om du har frågor om marknadsplatsen minafonder.se ska du i första hand vända dig till din rådgivare.